Svätý Otec František vymenoval nášho spolubrata P. Mikuláša Petra Lučoka OP z Ukrajinského vikariátu za pomocného biskupa pre Mukačevskú diecézu na Zakarpatí. Zdroj: L´Osservatore Romano, Vaticano

Životopis

Peter Lučok sa narodil v roku 1974 v Mukačeve na Zakarpatí (Ukrajina). Do noviciátu Rehole bratov kazateľov vstúpil v Košiciach v roku 1994, kedy prijal aj rehoľné meno: brat Mikuláš Mária. Prvé rehoľné sľuby zložil v roku 1995 a doživotnú profesiu zložil v roku 2000. Rehoľnú formáciu a základné štúdiá absolvoval na Filozoficko-teologickom kolégiu dominikánov v Krakove (Poľsko). Za kňaza bol vysvätený 24.06.2003. Pastoračne pôsobil vo viacerých dominikánskych komunitách: na Jalte, v Petrohrade (Rusko), Čortkove, Kamenci Podolskom a Ľvove, kde od roku 2018 slúžil komunite aj ako predstavený – superior.

Bratovi Mikulášovi vyprosujeme plnosť darov Ducha Svätého a ochranu Panny Márie – Ružencovej Kráľovnej.