Dejiny spásy sa odohrávajú v prítomnosti veľkých žien, ktoré túžobne očakávali plod svojho lona,
no neustále narážali na prekážky, ktoré napĺňali ich srdcia bôľom, ale zároveň ich postavili pred voľbu: kapitulovať, alebo všetko vsadiť na Božiu moc.

Dejiny spásy sú príbehmi žien, ktoré napriek nepriazni osudu nekapitulovali, ale všetko zverili Tomu, ktorý stvoril svet z ničoho a ktorý dokáže uskutočniť každú možnú túžbu. Spomeňme si na bôľ Abrahámovej manželky Sáry (Gn 16, 1–5): jej ničota sa mení na život a jej trpký úsmev
(Gn 18, 10–15) na radostný smiech (Gn 21, 1–7). K tým ženám patrí aj Anna, matka proroka Samuela (1 Sam 1–10), alebo matka siláka Samsona (Sdc 13)… Nemožno opomenúť ani statočnú Mojžišovu matku, ktorá narážala na iný problém – mala sa vzdať svojho dieťaťa, ale dôverovala Bohu a Boh jej ho vrátil prostredníctvom faraónovej dcéry (Ex 2). Tento sled veľkých biblických žien uzatvára tá, ktorá sa stala Matkou a zároveň zostala Pannou, a tým najobdivuhodnejším spôsobom potvrdila to, že Bohu nič nie je nemožné…

Každá z týchto žien snívala príbeh svojho dieťaťa. Pásik sv. Dominika je znamením, že aj dnes žijú ženy, ktoré svoj boj s nepriazňou osudu nevzdávajú, namiesto toho dôverujú v moc všemocného Boha a jemu zverujú, prostredníctvom sv. Dominika, svoj zápas, aby sa ich sen stal šťastnou skutočnosťou…

fr. Patrik, OP

tri roky očakávané dieťa

História pásika
Modlitby
Svätá omša
Kontakt