Bratia dominikáni na Slovensku si 17. júla spomenuli pri sv. omšiach na 65. výročie mučeníckej smrti br. Mikuláša Jozefa Lexmanna OP a pri tejto príležitosti rozdávali spomienkový obrázok s textom: „Ďakujeme za jeho vernosť rehoľnému povolaniu, za jeho lásku a obetu, nezabúdame.“Mikuláš Lexmann je obeťou represívneho komunistického režimu v Československu, ktorý sa v roku 1950 tzv. akciou K pokúsil o  likvidáciu mužských reholí. Je ikonou všetkých tých slovenských rehoľníkov a rehoľníčok, ktorí vo svedomí odmietli kompromis, radšej znášali ťažké podmienky v táboroch a zostali verní rehoľným sľubom. Mikuláš zomrel na následky bezohľadného zaobchádzania napriek jeho zlému zdravotnému stavu v internačnom tábore zriadenom v kláštore na Hore Matky Božej pri českých Králikách. Fotografia na spomienkovom obrázku ho zachytáva krátko pred smrťou – s utrápenou tvárou a v pracovnom oblečení typickom pre rehoľníkov – de facto väzňov – v sústreďovacom tábore v 50. rokoch 20. storočia. Slovenská provincia Rehole dominikánov iniciovala proces blahorečenia P. Mikuláša, ktorý je známy aj ako aktívny apoštol Košíc, zakladateľ časopisu Svätý ruženec a záchranca ľudských životov. Viac o ňom: www.patermikulas.sk