V našej reholi bola tradícia podľa ktorej sa zvlášť v utorok ľudia obracali vo svojich modlitbách ku sv. Dominikovi o príhovor a ochranu. Keďže dominikánom je tiež zverené šírenie úcty svätého ruženca, v dejinách vzniklo viacero pobožností, v ktorých sa tieto dve úcty prelínajú. Ak by ste chceli stráviť nasledujúce obdobie prípravou, ktorá vyvrcholí na sviatok prenesenia ostatkov sv. Dominika 25. mája, dávame vám do pozornosti pobožnosť pätnástich utorkov ku sv. Dominikovi. Jej jazyk je síce archaickejší, ale jej duchovná hĺbka je stále autentická.

poboznost-k-sv-dominikovi