Kedy:
3. február 2025 celý deň
2025-02-03T00:00:00+01:00
2025-02-04T00:00:00+01:00
Vstupné / Štartovné:
ZADARMO
BL. BARTOLOMEJA CERVERIHO, KŇAZA A MUČENÍKA (1420–1466)

Narodil sa okolo roku 1420 v mestečku Savigliano. Tam tiež vstúpil do rehole Kazateľov. Po teologických štúdiách v roku 1452 v Turíne získal doktorát a bol prijatý do zboru univerzitných profesorov. Vynikal na poli teológie i v apoštolskej službe. Zastával úrad inkvizítora a dôsledne obhajoval vieru. Náuku, ktorú dlhú dobu vynikajúco podával, potvrdil mučeníckou smrťou 21. apríla 1466. Jeho úctu 22. augusta 1853 schválil pápež Pius IX. Jeho telo bolo prenesené do Cervere.

MODLITBA

Milosrdný Bože, ty si blahoslaveného Bartolomeja urobil významným bojovníkom za vieru a ozdobil si ho mučeníckou korunou. Pre jeho zásluhy a príklad nám dopraj, aby sme stále niesli kríž a spolu s ním aby sme si zaslúžili účasť na tvojej sláve. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.