Kedy:
21. máj 2024 celý deň
2024-05-21T00:00:00+00:00
2024-05-22T00:00:00+00:00
Vstupné / Štartovné:
ZADARMO

Ľubovoľná spomienka

Narodil sa 8. decembra 1932 v Orleánse vo Francúzsku. Krátko po svojej kňazskej vysviacke vstúpil do dominikánskej rehole, ktorá v tomto období vo Francúzsku obnovovala svoju činnosť. Počas päťdesiatich siedmich rokov života v reholi (1859–1916) múdro a láskavo zastával významné úlohy (sekretár generálneho magistra, provinciál obnovenej Toulouskej dominikánskej provincie, asistent generálneho magistra, generálny prokurátor, generálny magister rehole). Zveľadil duchovný život a pozdvihol štúdiá v reholi. Napísal množstvo asketických a životopisných kníh a prispel k širokému vzrastu ostatných členov rehole. Zomrel 17. decembra 1916 v dominikánskom konvente sv. Klementa v Ríme. Jeho telesné pozostatky v roku 1934 preniesli do kostola sv. Dominika a sv. Sixta pri dominikánskom študijnom učilišti Angelicum, ktoré v roku 1909 založil ako generálny magister. Pápež Ján Pavol II. ho dňa 20. novembra 1994 vyhlásil za blahoslaveného. Jeho liturgická spomienka sa slávi vo výročný deň, keď ho zvolili za generálneho magistra rehole (1904).

MODLITBA

Bože, ty si chcel, aby sa blahoslavený Hyacint Mária preslávil darom rady a nábožnosti a nadšenou horlivosťou za posvätnú vedu. Na jeho príhovor a podľa jeho príkladu dopraj, aby tvoja rodina bola vždy a všade vedená múdrosťou a nadšením. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.