Kedy:
3. február 2025 celý deň
2025-02-03T00:00:00+01:00
2025-02-04T00:00:00+01:00
Vstupné / Štartovné:
ZADARMO
BL. PETRA Z RUFFIA, KŇAZA A MUČENÍKA (1320–1365)

Narodil sa okolo roku 1320 na Rudolfovom hrade, ľudovo nazývanom Ruff?a, v talianskom Piemonte. Veľmi mladý vstúpil v Savigliano do rehole Kazateľov. Vynikal prísnym životom, výbornou náukou a dokonalým sebazáporom. Aby prispel k upevneniu kresťanských mravov, apoštolsky pôsobil v úrade inkvizítora proti Valdencom. Vrcholnú obetu za Krista a bratov priniesol 2. februára 1365, keď ho bludári zabili v Suse. Pápež Pius IX. schválil 4. decembra 1856 úctu, ktorá mu bola preukazovaná od čias jeho mučeníckej smrti. Jeho telesné pozostatky boli prenesené do Turína.

MODLITBA

Láskavý Bože, ty si blahoslavenému Petrovi milosrdne doprial mučenícku korunu za to, že bránil pravú vieru; pre jeho zásluhy a na jeho príhovor nám dopraj, aby sme sa ti vždy páčili vierou, ktorá sa prejavuje láskou. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.