Kedy:
22. apríl 2017 celý deň
2017-04-22T00:00:00+02:00
2017-04-23T00:00:00+02:00

Narodil sa 1. augusta 1842 v Spišskom Hrušove. Študoval na gymnáziu v Levoči a Košiciach. S rehoľou sa zoznámil cez svojho spolurodáka, br. Ľudovíta Staníka OP, ktorý mu v košickom kláštore zabezpečil ubytovanie. Do rehole vstúpil v roku 1862, v období rehoľnej obnovy Ríšskej provincie. Noviciát absolvoval v Grazi a v roku 1863 zložil sľuby vo Viedni, kde ho po ukončení štúdií v roku 1867 vysvätili na kňaza a naďalej tu pôsobil deväť rokov. Od roku 1876 pôsobil v Košiciach, kde bol viackrát priorom. V Košiciach sa zaslúžil o rozvoj náboženského života Slovákov. Zveľadil košické ružencové bratstvo, pre ktoré zaobstaral aj vlastný dom. Obnovil interiér dominikánskeho kostola a nechal inštalovať nový organ. Zaslúžil sa o rozvoj slovenského cirkevného spevokolu pri dominikánskom kostole, vydal spevník slovenských cirkevných piesní a preslávil sa ako chýrny kazateľ v spisovnej slovenčine. Za jeho priorátu sa roku 1892 zriadilo aj miesto na pochovávanie bratov na Cintoríne sv. Rozálie. Roku 1899 a 1910 bol povolaný do Viedne ako socius provinciála. Bol tiež promótorom pre ruženec rakúsko-uhorskej provincie, duchovným správcom a spovedníkom kongregačných dominikánok v Hackingu, ako aj sestier Chudobného Dieťaťa Ježiša v Döblingu. Asi v roku 1921 sa vrátil do Košíc. Zomrel 22. apríla 1926 v Košiciach v 84. roku života a 63. roku rehoľnej profesie. Pochovaný je na Cintoríne sv. Rozálie v Košiciach. Nech odpočíva v pokoji!