Spovede, omše a svätci

br. Dionýz Gombócz OP

Narodil sa 13. apríla 1875 vo Vašveči (župa Vaš, Maďarsko). Ako syn grazského konventu rehoľné sľuby zložil v roku 1899. Pôsobil vo Viedni a v Košiciach ako brat spolupracovník. Zomrel 24. júna 1915 v Košiciach v 40. roku života a 16. roku rehoľnej profesie. Pochovaný je na Cintoríne sv. Rozálie v Košiciach. Nech odpočíva v [...]

2020-05-01T12:48:14+02:0022. mája 2017|

br. Pius Ján Krivý OP

Narodil sa 28. septembra 1910 v Bošáci. Pre povolanie dominikána sa rozhodol ako robotník vo Francúzsku z podnetu br. Mikuláša Lexmanna, s ktorým sa stretol pri jeho misijnej ceste za Slovákmi. Po návrate na Slovensko si spravil maturitu v Košiciach (1935), kde býval v dominikánskom kláštore. Noviciát absolvoval v Olomouci a v roku 1936 tu [...]

2020-05-01T12:48:14+02:0022. mája 2017|

br. Róbert Kriszten OP

Narodil sa 22. apríla 1881 v Kráľovskom Chlmci. Rehoľné sľuby zložil v roku 1902. Po kňazskej vysviacke v roku 1906 pokračoval v štúdiu teológie vo Viedni. Potom pôsobil v Szombathely a v Budapešti. Zomrel 6. júla 1909 v Budapešti v 28. roku života a 7. roku rehoľnej profesie. Nech odpočíva v pokoji!

2020-05-01T12:48:14+02:0022. mája 2017|

Martin Ladislav Furman OP

Narodil sa 5. mája 1913 v Nižnej Myšli (okr. Košice). Noviciát absolvoval v Olomouci, kde zložil svoje prvé rehoľné sľuby v roku 1932. Na kňaza ho vysvätili v roku 1937 v Olomouci. Pôsobil v Košiciach, neskôr v Uherskom Brode a Trenčíne, kde v roku 1939 pomáhal založiť nový rehoľný dom. Počas svojho pôsobenia v Trenčíne [...]

2020-05-01T12:48:14+02:0022. mája 2017|

br. Mikuláš Jozef Lexmann OP

Narodil sa 28. októbra 1899 v Bobote pri Bánovciach nad Bebravou. Keď roku 1909 vstúpil do dominikánskeho juvenátu, pokračoval v štúdiu na gymnáziu v Budapešti. Noviciát absolvoval v Grazi, prvé rehoľné sľuby tu zložil v roku 1917. Štúdiá absolvoval vo Viedni a v Grazi, kde ho vysvätili na kňaza v roku 1923. V rokoch 1924–1937 [...]

2020-05-01T12:48:14+02:0022. mája 2017|