Veľký týždeň, ktorý sme začali Kvetnou nedeľou, je posledným týždňom Ježišovho pozemského života a najdôležitejším týždňom pre kresťanov. V pondelok po tejto nedeli v liturgii čítame fragment evanjelia podľa sv. Jána: „Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam hostinu. Marta obsluhovala a Lazár bol jedným z tých, čo s ním stolovali. Mária vzala libru pravého vzácneho nardového oleja, pomazala ním Ježišove nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi; a dom sa naplnil vôňou oleja“ (Jn 12, 1-3).

Neskôr sa Judáš pohoršoval nad márnivosťou ženy, tvrdiac, že lepšie by bolo olej predať za tristo denárov a rozdať ich chudobným. Kristus ho napomenul, ale Judáš asi neporozumel ničomu z toho, čo sa tam odohrávalo. Tento začiatok Veľkého týždňa je pre nás bežným pracovným dňom. Vieme, že Veľká noc je tu už za chvíľu, ale ešte stále riešime každodenné záležitosti. Trochu však cítime aj napätie, pretože máme často výčitky svedomia, že už je tu koniec Pôstneho obdobia a my sme znovu máločo realizovali z našich pôstnych predsavzatí. Ale máme ešte niekoľko dní, môžeme si ešte vykonať duchovnú obnovu, aby sme blížiace sa sviatky prežívali trochu hlbšie. Môžeme sa rozhodnúť pre námahu očistenia svojho svedomia sviatosťou zmierenia a byť lepším k najbližším.

Kristus navštevuje svojich priateľov, dom Marty, Márie a Lazára.  A tu nasleduje pomazanie jeho nôh. Kresťanská tradícia počas stáročí videla v tejto udalosti predpoveď samého Ježiša, že Mária to urobila „na deň môjho pohrebu“. To znamená, pomazala ho už na smrť.

Veľký pondelok sa v skutočnosti nelíši od iných dní a iba od nás závisí, či už dokážeme nastaviť svoju citlivosť a svojho ducha na blížiace sa veľkonočné udalosti. Je to doslova posledná šanca zabrzdiť a začať hľadieť vôkol seba a taktiež šanca náležite nahliadnuť do svojho vnútra a neutekať od zásadných otázok, ktoré mi dovolia trošku inak prežiť nastávajúce sväté veľkonočné dni.

V súčasnej situácii sa odporúča skôr nájsť si čas na dôkladné spytovanie svedomia zavŕšené dokonalou ľútosťou. K sviatosti zmierenia môžeme pristúpiť neskôr, po upokojení situácie kvôli pandémii (poznámka prekladateľa)

fr. Tomasz Dostatni OP

Preklad:  fr. Rafael Tresa OP