brat Andrej ponúka kalendáre na rok 2019 s myšlienkami zo sv. Písma, duchovných autorov a z Katechizmu Katolíckej Cirkvi obsiahnuté vo fotografiách, ktoré nafotil potulkami prírodou.

Stolový obsahuje výlučne texty zo sv. Písma – milodar – 3,50 €
Nástenný obsahuje texty zo sv. Písma, duch. autorov a katechizmu – milodar 3 €.
Viac info podá a priamo objednať kalendáre si môžete u brata Andreja na emailovej adrese:
andrej.petervisokai@gmail.com