milí bratia a sestry, milí priatelia, podporovatelia moderného apoštolátu,

 ponúkam Vám na Váš pracovný, alebo kuchynský stôl 

nový kalendár na rok 2024. Obsahujú obrázky, ktoré som zachytil fotoobjektívom potulkami po našom malom, ale krásnom SLOVENSKU.

 

 Vopred srdečné Pán BOH zaplať, ďakujem za prejavenú dôveru, podporu a prejavenie sympatií

pri spoločnom ohlasovaní BOŽIEHO Slova modernými prostriedkami. Objednať si ho môžete na maily:

andrej.petervisokai@gmail.com

 milodar:

 stolový – 4,50 €

nástenný – 3,20 €

 

 Andrej Peter Visokai, OP