Blahoslavený Ján z Fiesole, známejší skôr pod menom Fra Angelico bol dominikánsky kňaz 15. storočia. Plody svojej kontemplatívnej modlitby rozdával prostredníctvom obrazov. Maľoval kláštor vo Florencii, na žiadosť pápeža Eugena vymaľoval kaplnku v Bazilike svätého Petra a v Apoštolskom paláci a na žiadosť pápeža Mikuláša V. vyzdobil jeho súkromnú kaplnku a pracovňu. Jeho diela nájdeme v konvente v Cordone aj v katedrále v Orviete.

Medzi vrcholné diela Fra Angelica patrí obraz Posledného súdu. Bol objednaný kamaldulským rádom pre novozvoleného opáta, humanistického učenca Ambrogia Traversariho. Je rôzne datovaný do roku 1425, 1425–30  a 1431. Pôvodne bol umiestnený v kostole Santa Maria degli Angeli.  Teraz je v múzeu San Marco vo Florencii.

V centre obrazu je postava Krista na bielom tróne. Okolo neho stoja anjeli, Mária, Ján a svätí. Kristus je zobrazený ako sudca živých a mŕtvych. Jeho ľavá ruka ukazuje dole do pekla, pravá ruka zase hore do neba. Po Ježišovej pravici je raj s anjelmi, ktorí vedú spasených cez nádhernú záhradu do žiariaceho mesta. V strede sú rozbité hroby, z ktorých vyšli vzkriesení mŕtvi, aby boli súdení. Po Kristovej ľavici zaháňajú démoni zatratených do pekla, kde sú mučení bezbožní. Na samom dne Satan prežúva troch zatratených a dvoch  ďalších chytá.

-js-

Obrázo: commons.wikimedia.org