Prečítajte si rozhovor s bratom Česlavom pre portál Trnavskej univerzity:

https://www.truni.sk/news/post-nie-je-monodrama-otvara-nas-pre-druhych