Potrebujem transplantáciu srdca. A nielen ja. Všetci ľudia by si mali nechať transplantovať srdce. Niektorí majú vysoký krvný tlak, iní majú vrodenú chybu alebo inú chorobu. Niekedy ľudia čakajú roky, kým konečne dostanú nové transplantované srdce.

Ale ja takéto srdce nehľadám. Moje fyzické zdravie je v poriadku. Možno by som mohol trochu viac cvičiť, ale inak som zdravý ako kôň.

Nie, hľadám iný druh srdca. Svätá Katarína Sienská hľadala podobnú operáciu srdca: vrúcne sa modlila slová žalmistu: „Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného“ (Ž 51, 12).

Boh odpovedal na modlitbu svätej Kataríny prostredníctvom dvoch vízií nadprirodzeného chirurgického zákroku, ktoré vyrozprávala svojmu duchovnému vodcovi a autorovi svojho Života, blahoslavenému Raymondovi z Capuy. V prvom videní svätej Kataríny k nej Pán prišiel a ona ho sledovala, ako jej otvoril ľavý bok, vybral jej srdce a potom odišiel. Táto vízia – ktorá jej zanechala na boku jazvu – bola taká živá a silná, že Katarína trvala na tom, že už nemá srdce!

Krátko nato, keď sa Katarína pripravovala na odchod z dominikánskeho kostola v Siene, obklopilo ju oslňujúce svetlo. V tomto druhom videní držal Pán vo svojich rukách mäsité bijúce srdce, žiariace na červeno a horiace svetlom. Kristus pristúpil, znovu otvoril jej bok a vložil jej toto nové srdce do pŕs so slovami: „Pozri, najdrahšia dcéra, pred niekoľkými dňami som ti vzal tvoje srdce; teraz ti rovnakým spôsobom dávam svoje srdce.“ Skrze tento dar milosti mala svätá Katarína v sebe nový a večný život. Tak sa pripodobnila Kristovi, že všetky jeho lásky sa stali jej, jeho vôľa sa stala jej, jeho srdce sa stalo jej . . . tak, že skutočne a opravdivo v nej žil a miloval sám Kristus.

Giovanni di Paolo: Svätá Katarína Sienská si vymieňa srdce s Kristom

V tradícii sa táto epizóda Kataríninho života nazývala „výmena sŕdc“ s Ježišom. Toto je typ transplantácie srdca, ktorý potrebujem! Moje srdce zomiera; hriech je moja smrteľná choroba. Ale vďaka Bohu: v Ježišovi som našiel niekoho, kto je ochotný dať mi nové srdce – aby mi zachránil život. Božský Lekár mi a vám hovorí: „A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás; odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa“ (Ez 36, 26).

Rovnako ako ostatní darcovia srdca, aj Kristus zomrel, aby ponúkol život niekomu inému. Na rozdiel od iných darcov orgánov však Kristus vstal z mŕtvych a stále žije a kraľuje po pravici Otca v sláve. Náš nebeský darca srdca nie je len človek, ale aj skutočný Boh. Srdce, ktoré Ježiš dáva, nie je porušiteľné telo, ktoré predlžuje život len ​​o niekoľko rokov, ale neporušiteľné srdce vteleného Boha: Najsvätejšie Srdce, oheň Božskej Lásky, prameň Božieho milosrdenstva, ktorý dáva život bez konca.

Potrebujem transplantáciu srdca. A nielen ja. Každý hriešnik ho potrebuje. Našťastie, Svätá Katarína ponúka riešenie. Stačí si nové srdce vypýtať.

Br. Titus Mary Sanchez OP