VITAJ, HĽADAJÚCI ČLOVEK…

Život je jedno veľké putovanie. Začiatok tohto putovania si nikto z nás nevyberá, no jeho smerovanie si môžeme zvoliť.

Práve si „zablúdil“ na stránku mužov, ktorí svoje životné putovanie nasmerovali úplne na KRISTA. Nie preto, že by si to sami vybrali. Ale preto, že ich k tomu povolal Boh. Boh ich povolal a oni odpovedali.

Odpovedali rovnakým spôsobom, ako to pred viac ako 800 rokmi urobil svätý Dominik Guzmán. Tento muž svoj život radikálne daroval Bohu a ľuďom. Putoval po stredovekých cestách, stretával sa s Bohom a kázaním ho prinášal ľuďom. Takto žil svätý Dominik kedysi, v tomto duchu žijú dominikáni aj dnes.

Vitaj na stránke bratov Rehole kazateľov. Vitaj na stránke putujúcich kazateľov.

„Boh, ktorý obohacuje svoju Cirkev stále novým potomstvom, chcel pripodobniť túto poslednú dobu dobám predošlým a šíriť katolícku vieru. Preto Vám vnukol zbožnú túžbu, aby ste si zvolili chudobu a prijali rehoľný život, venovali sa hlásaniu Božieho slova a po celom svete zvestovali meno nášho Pána Ježiša Krista.“

To sú slová pápeža Honoria III., ktoré 18. januára 1221 adresoval svätému Dominikovi a ktoré vystihujú to, prečo bola Rehoľa kazateľov založená: kázať pre spásu duší. Táto túžba svätého Dominika už niekoľko storočí pretrváva v jeho bratoch. Dominikán je rehoľník, ktorý je poslaný ohlasovať Božie slovo, ktorý neustále hľadá nové a kreatívne spôsoby ohlasovania Pravdy. A to všetko kvôli spáse duší.

Aby sme tento cieľ s Božou milosťou dosiahli, je potrebné, aby náš spôsob života, ku ktorému nás povolal Boh, stál na pevných základoch.

„Máme účasť na poslaní apoštolov a berieme na seba aj spôsob ich života tak, ako ho chápal sv. Dominik. Jednomyseľne žijeme spoločným životom, verne zachovávame evanjeliové rady, horlivo slávime spoločnú liturgiu, predovšetkým Eucharistiu a božské ofícium, horlivo pestujeme aj vnútornú modlitbu, ustavične študujeme a vytrvávame v zachovávaní rehoľných pravidiel. To všetko prispieva nielen k Božej sláve a k nášmu posväteniu, ale tiež to priamo slúži spáse ľudí.“ (Základná ústava bratov Rehole kazateľov, §4)

Náš spôsob života je tak postavený na štyroch základných pilieroch: spoločný život, liturgia a modlitba, štúdium a kázanie. Každý z týchto pilierov nám pomáha nasledovať Ježiša Krista. Nasledovať ho podľa vzoru svätého Dominika, ktorý hovoril s Bohom a o Bohu, ktorý prekypoval nežnou láskou, úplne sa dával blížnym a mal súcit s úbohými.

SPOLOČNÝ ŽIVOT

LITURGIA A MODLITBA

ŠTÚDIUM

KÁZANIE

Boh neustále povoláva mužov, aby mu zasvätili svoj život, aby sa mu úplne darovali. Aby skrze ich ohlasovanie nasmeroval životné putovanie mnohých iných ľudí tým správnym smerom. A tým správnym smerom je Ježiš Kristus.

Ak vnímaš Božie volanie, neboj sa naň odpovedať. Ak vnímaš, že Ťa Boh pozýva darovať mu svoj život ako brat Rehole kazateľov, neboj sa povedať áno. My už pre teba máme pripravenú stoličku pri stole bratského spoločenstva 🙂 …