Za posledných 800 rokov mnohí muži aj ženy veľkoryso odpovedali na Božie volanie a zasvätili sa Mu v dominikánskej reholi. Život v spoločenstve ich vnútorne obohatil, rehoľné sľuby očistili, štúdium povznieslo, modlitba vzpružila a kázanie posilnilo. To všetko ich zároveň premenilo, pretože „pravda vás vyslobodí“ (Jn 8,32).

Dominikánsky spôsob života vyžaduje disciplínu, odvahu, zápal a skutočnú lásku. Ide o veľa: „Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho“ (Mk 8,35).

Pokiaľ uvažujete nad tým, že aj vás Boh možno volá do Rehole kazateľov, „poďte a uvidíte“ (Jn 1,39). Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím, promótora pre povolania:

fr. Samuel Peter Lovás OP

brat.samuel@gmail.com

0903 317 473

Dominikánsky konvent, Novozámocká 73, 960 01 Zvolen