Chceme byť pri vás v čase, keď sa vo vás rodia otázky: K čomu ma Boh povoláva? Je moje miesto v manželstve alebo v  zasvätenom živote? Ako to mám rozoznať? Ako si môžem byť istá, že práve táto cesta je moja vlastná? Ponúkame vám päť víkendových stretnutí so sestrami dominikánkami, s ktorými budete hľadať odpovede na tieto otázky.
Kurz je určený pre dievčatá a mladé ženy vo veku 18 – 34 rokov. Uskutoční sa v komunite sestier dominikánok v Dunajskej Lužnej. Cena za celý kurz vrátane ubytovania a stravy je 75,- eur. Kurz bude začínať vždy v piatok o 18:00 hod. a končiť v nedeľu obedom. Dôležitou podmienkou pre prijatie je ochota zúčastniť sa kurzu v celom jeho rozsahu.
Prihlásiť sa môžete do 15. septembra 2018 na adrese povolaniaop@gmail.com.