Traduje sa, že počas druhej návštevy Dominika v Ríme v roku 1216 sa stretli v jednom z tamojších kostolov.

Keď sa svätý František jednej noci modlil, vo videní mu Panna Mária ukázala dvoch mužov, ktorí sa majú usilovať o obrátenie sveta a zmiernenie Pánovho hnevu. Títo dvaja pomôžu mnohým hriešnikom obrátiť sa. V jednom z mužov spoznal František seba, toho druhého však nepoznal.

Svätý Dominik videl zase pri modlitbe svätého Františka a keď na druhý deň vstúpil do kostola, hneď ho spoznal a išiel ho pozdraviť. Odvtedy bolo medzi nimi hlboké priateľstvo.

V tom čase sa obaja nachádzali v Ríme, aby žiadali Svätú stolicu o potvrdenie svojich rádov – Rádu kazateľov a Rádu menších bratov.

Nejaký čas potom boli František a Dominik na bohoslužbe v Bazilike sv. Jána v Lateráne. Brat Angelo, ktorý slúžil svätú omšu, im z vnuknutia Ducha Svätého povedal, že z nich raz budú mocné stĺpy Cirkvi. Tak sa tu na zemi stretli traja veľkí svätí – František, Dominik a Angelo, ktorý zomrel na Sicílii ako mučeník.

-js-