Milá dominikánska rodina na Slovensku,

slávime jubileum rehole, 800 rokov Dies natalis, narodenia svätého Dominika pre nebo. Symbolom jubilea je drevomaľba Mascarella, kde bratia sedia pospolu a stolujú s Dominikom. Tento motív spoločenstva, blízkosti a družnosti je veľmi významný, lebo poukazuje na cieľ, kam všetci smerujeme. Sám Pán pripodobnil stav plného spoločenstva s Ním v nebi ku stolovaniu s tými, ktorí nás predišli do Kráľovstva.

Preto vieme sláviť jubileum odchodu sv. Dominika s radosťou. Zmŕtvychvstalý Kristus nás uisťuje, že smrť nemá posledné slovo v živote človeka. Nad smrťou má moc Pán života, ktorý prešiel bránami smrti, aby všetkých spravodlivých priviedol do plnosti svojho spoločenstva. V tejto viere aj svätý Dominik pri svojej smrti povzbudzoval bratov, že po smrti im bude užitočnejší ako za života, lebo sa za nich bude prihovárať u Toho, kto je Cestou, Pravdou, Životom.

V túžbe po tomto spoločenstve s naším zakladateľom, ale tiež po našom vzájomnom spoločenstve, sme prednedávnom dostali potvrdenie, že na Slovensko môžeme priviezť relikviu svätého Dominika. Vďaka našim mníškam z Kláštora sv. Dominika a Sixta na Monte Mario v Ríme, v ktorom žijú aj dve mníšky zo Slovenska, poputuje naprieč Slovenskom vzácny relikviár, vyhotovený v roku 2006 pri príležitosti založenia prvej komunity mníšok roku 1206.

Snažili sme sa do limitovaného času naplánovať čo najviac miest, aby sa bratia, sestry, laici, ruženičiari a všetci ľudia dobrej vôle zo všetkých kútov Slovenska mohli stretnúť so svätým Dominikom. Púť relikviára začne na celoprovinčnom stretnutí bratov v Badíne 5. septembra a vyvrcholí stretnutím dominikánskej rodiny v Šaštíne 2. októbra pri svätej omši za účasti magistra rehole, brata Gerarda Francisca Timonera OP.

Týmto srdečne pozývam všetkých, aby si prišli sadnúť za stôl so svätým Dominikom, či už pri niektorom z liturgických slávení, alebo vo chvíli stíšenia a hlbokej osobnej modlitby v blízkosti nášho svätca. Nech jeho prítomnosť medzi nami vytvorí miesto, kde sa nás môže Boh dotknúť jedinečným spôsobom svojou milosťou.

 

Vo svätom Dominikovi, našom otcovi, Váš

brat Damián Mačura OP

provinciál

 

Na sviatok sv. Augustína, 28. augusta 2021 vo Zvolene

Prot. č. 58/2021

058 Relikvie – Pozvanie