V dňoch 23. 10. 2017 – 26. 10. 2017 bratia dominikáni organizujú prvú ďakovnú púť do baziliky
Santa Maria Maggiore s biskupom Stanislavom Stolárikom za pričlenenie troch slovenských chrámov k tejto Pápežskej bazilike. Doprava je letecky a   cena zájazdu je 465,- €/os. Púť je v spolupráci s CK Awertravel.
KONTAKTUJTE:  FR. Matúš Kušnír OP – matus@maria.sk telefon 0911 912 538

 

Program ďakovnej púte v Ríme

23.10.2017
– 7:30 sv. omša v kostole Nanebovzatia PM v Košiciach
– presun na Medzinárodné letisko Ferenca Liszta Budapešť
– 12:05 odlet do Ríma
– 13:50 prílet
– presun autobusom do hotela, ubytovanie
– 16:15 prehliadka centra Ríma – významné rímske námestia a fontány,
– nocľah

24.10.2017
– raňajky
– dopoludnia program v bazilike S.M.Maggiore (viď Program v SM.Maggiore), návšteva múzea pod bazilikou
– popoludní návšteva chrámu Santa Prassede (miesto, kde pôsobil sv. Cyril a kde vznikli prvé preklady liturgických textov do slovienčiny), Lateránskej baziliky, sv. Schody
– večera, nocľah

25.10.2017
– raňajky
– dopoludnia audiencia u sv. otca
– popoludní Panteón, sv. Omša v bazilike Santa Maria Sopra Minerva nad hrobom sv. Kataríny Sienskej, Návšteva baziliky sv. Petra a hrobu sv. Jána Pavla II, možnosť návštevy Sixtínskej kaplnky a vatikánskych múzeí
– večera, nocľah

26.10.2017
– raňajky
– sv. omša v najstaršom chráme Ríma v Santa Sabíne na vrcholku Avetín.
– návšteva poslednej zo štyroch pápežských bazilík, baziliky sv. Pavla za hradbami
– odchod na letisko
– 17:25 prílet do Budapešti a autobusový presun do Koší

Program v bazilike SM.Maggiore

Utorok 24 október 2017
10:00 hod – prehliadka baziliky 11:00 hod – modlitba posvätného ruženca pri oltári Salus popule Romani
12:00 hod – požehnanie kopie ikony J. Em. Stanisławom kardinálom Ryłkom a procesia k pápežskému oltáru
12:15 hod (cca) následne pontifikálna svätá omša J.Ex. Stanislav Stolárik

Formulár na prihlásenie

Spôsob úhrady:
osobne u brata Matúša na Mäsiarskej 6, Košice, alebo
– 
prevodom na účet: SK8483300000002200747773 (VS: rodné číslo, SS: 23102017, KS:558). Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno.