Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy vás srdečne pozýva na seminár “Rodina v Cirkvi vo svetle záverov Rímskej synody o rodine”.

Seminár sa uskutoční 23. januára 2016 v Košiciach, v priestoroch Gymnázia sv. Tomáša Akvinského (Zbrojničná 3). Hlavným prednášajúcim bude ThLic. Roman Seko.