O dnešnej svätici toho nevieme veľa. Uctievaná bola ako najmä v stredoveku, napriek tomu býva jej historická existencia často spochybňovaná. Zachovalo sa niekoľko legiend. Podľa nich žila v 3. storočí. Jej úcta sa však začala šíriť až v 8. storočí. Po Druhom vatikánskom koncile bol jej kult obmedzený na ľubovoľnú spomienku a zachovaný len v tých miestach, kde bol rozšírený.

Katarína Alexandrijská

Caravaggio: Svätá Katarína Alexandrijská

Katarína bola dcérou kráľa. Narodila sa v egyptskej Alexandrii. Bola mimoriadne krásna a múdra. Prelomovým v jej živote bolo stretnutie s pustovníkom, po ktorom sa rozhodla, že jej ženíchom bude Ježiš Kristus, a nie cisár Maximinus, s ktorým jej rodičia dohodli sobáš.

Krátko po jej krste sa mala zúčastniť obety ku cti pohanských modiel. Katarína odmietla obetovať modlám, namiesto toho rozprávala zúčastneným vrátane cisára Maximina o Ježišovi a svojej viere. Obrátilo sa 50 učencov, ktorých dal cisár upáliť na hranici. Katarínu kruto mučili, bičovali, lámali na kolese obitom klincami, ktoré sa však zlomilo, a nechali ju hladovať. Katarína všetko zázračne prežila, preto ju cisár napokon dal sťať mečom.

Svätá Katarína patrila medzi štrnástich pomocníkov Rádu kazateľov.

Traduje sa legenda, podľa ktorej mal svätý Dominik videnie troch žien – Panny Márie, sv. Cecílie a sv. Kataríny Alexandrijskej. Svätý Dominik trávil noc v kostole na modlitbe. Keď sa vrátil do domu, videl svojich spiacich bratov, zostal stáť pri dverách a modlil sa za nich. Vtom uvidel na druhom konci miestnosti tri ženy, ktoré kráčali smerom k nemu. Prechádzali pomedzi bratov a požehnávali ich svätenou vodou. Bol však jeden brat, ktorého obišli bez požehnania. Dominik sa potom hodil k nohám svätej Márie a opýtal sa jej, prečo toho jedného brata nepožehnali. Odvetila mu, že toho nebol hoden.

 

-js-

Obrázok: commons.wikimedia.org