Z o bsahu vyberáme:

ruzenec1216Vykročiť na cestu – úvodné slovo fr. Melichara OP, promótora pre ruženec

V službe Bohu a ľuďom – pokračovanie živitopisu bl. Bartolomeja Longo

Rodokmeň Ježiša Krista – zamyslenie fr. Patrika OP nad úvodnými veršami Matúšovho evanjelia

Výklad Anjelského pozdravu od s. Tomáša Akvinského – brat Alan OP pokračuje v preklade  výkladu tejto známej modlitby

Rozjímania nad tajomstvami radostného ruženca a mnoho ďalších informácii zo života ružencových bratstiev

Viac o časopise Ruženec sa dozviete na: http://www.dmc.sk