Ako sme čítali dnes v evanjeliu, olej bol z pravého nardu – z rastliny, ktorá pochádza zo severu Indie a má mnohé blahodarné účinky. Po tom, čo sa olej dotkol Ježišových nôh, celý dom sa naplnil jeho vôňou. Táto vôňa je predzvesťou vône veľkonočného hrobu, keď Nikodém prinesie veľké množstvo zmesi myrhy s aloou na Ježišov kráľovský pohreb (Ž 45,9).

Vôňa, ktorá naplnila celý dom, je tiež náznakom pretekajúcej Máriinej veľkorysosti. Takáto veľkorysosť  dáva všetko a nikdy nepociťuje, že by jej niečo chýbalo. Takáto veľkorysosť je odleskom tej Božej, ktorá je až do krajnosti.

Na záver sa môžeme zamyslieť, nakoľko sme veľkorysí voči Bohu, voči našim blížnym alebo priateľom my sami. Byť veľkorysým (ne)bolí…je to príjemná vôňa sebadarovania sa pre druhých, ktorá stúpa k Božiemu trónu.

fr. Vavrinec OP

(Veľký týždeň- pond.)