Prijmite pozvanie na stretnutie pri umení, počas ktorého zažijeme rozmer spoločenstva a zároveň si pripomenieme 800. výročie narodenia sv. Dominika pre nebo – DIES NATALIS.

Uskutoční sa v kostole Panny Márie Snežnej na bratislavskej Kalvárii, v nedeľu 14. 11. 2021 o 18.15 hod.  

Autorka diela: Andrea Čepiššáková, košická výtvarníčka, sochárka a keramička, ktorá do vizuálneho jazyka tlmočí spirituálnu skúsenosť mestského človeka začiatku 21. storočia.

Sprievodné slovo: Daniela Čarná,  fr. Mannes Stanislav Marušák OP