Milí naši mladí,

kvôli pokračujúcej pandémii musíme naše najbližšie víkendové stretnutia presunúť na 7. – 9. a 13. – 16. máj.

Program oboch stretnutí nebude totožný. Vystrieda sa pri ňom pár lektorov: sestra Justína sa spolu so sv. Augustínom a otcami kresťanského východu bude pozerať na uzdravujúce a oslobodzujúce účinky milosti v pláne spásy. Je Božia milosť súperom našej slobody? Čo je dielom milosti a čo naopak následkom nášho vlastného úsilia? Pohľad sv. Tomáša Akvinského a tomistickej tradície na tieto otázky nám sprostredkuje brat Samuel.

Benedikt XVI. ako jedno z rizík modernej demokracie pomenoval diktatúru relativizmu. Aké dôvody ho viedli k takémuto záveru a aké sú príležitosti slobodnej spoločnosti nám porozpráva náš hosť Peter Solár. A na niekoľkých príbehoch zo Sv. Písma, kde ľudia slobodne odpovedali na rôzne Božie milosti, ktoré niekedy ani na prvý pohľad nevyzerali ako milosť, nám náš druhý hosť Ján Schmidt priblíži „špirálu“, ktorá ich preniesla do úplne iného sveta.

Prihlasovať sa môžete už teraz na opmladez.sk@gmail.com.

Tešíme sa na vás,

za organizačný tím ADOMu brat Samuel