V utorok 26.02.2019 o 18.00 sa v Goetheho inštitúte v Bratislave uskutoční prezentácia prekladu diela Choroba na smrť, ktorého autorom je dánsky filozof S. Kierkegaard. Preklad urobil br. Česlav P. Šajda.

Kierkegaardova kniha o zúfalstve chce čitateľovi zasiahnuť do života. Chce sa ho dotknúť na citlivom mieste, vyrušiť a vyprovokovať ho. Filozof pred­stavuje zúfalstvo ako chorobu ducha a tvrdí, že je oveľa rozšírenejšie, než si myslíme. Zúfalstvo je stav vnútornej nerovnováhy a nezmyselnos­ti, stav, v ktorom človek nie je sám sebou. Kierkegaard predstavuje široké spek­trum podôb zúfalstva: ukazuje, ako človek nechce byť sám sebou alebo ako chce byť sám sebou nezmyselným spôsobom. Priznať si vlastné zúfalstvo je prvým krokom k tomu, aby sme sa mu vzopreli a pre­konali ho. Kniha bola preložená do mnohých jazykov a zaz­namenala svetový ohlas.

https://www.goethe.de/ins/sk/sk/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21467134