Rok zasväteného života si pripomína aj miestne Bratstvo laikov svätého Dominika v Trnave, ktoré ako prvé zorganizovalo prezentáciu o živote a diele významnej osobnosti novodobých dejín Slovenska – rehoľného kňaza a mučeníka Pátra Mikuláša Jozefa Lexmanna OP (1899-1952)

Spomienková akcia sa za prítomnosti mnohých veriacich uskutočnila v Kostole Najsvätejšej Trojice (u Jezuitov) dňa 17.06.2015. V homílii sa prítomným prihovoril P. Dominik Roman Letz OP. Po svätej omši nasledovala zaujímavá prezentácia – príbuzného z rodiny P. Mikuláša – Juraja Lexmanna. Svojou prítomnosťou podujatie podporili aj P. Reginald Adrián Slavkovský OP, provinciál Rehole dominikánov na Slovensku a rehoľný asistent miestneho bratstva P. Bruno Branislav Donoval OP. Medzi vzácnych hostí v neposlednom rade patrila aj neter P. Mikuláša, ktorá momentálne žije v Trnave. Viac informácií o P. Mikulášovi Jozefovi Lexmannovi OP je dostupných na webstránke www.lexmann.sk