V dňoch 9. – 11. decembra pozývame mužov vo veku 17-34 rokov na víkend v kláštore bratov vo Zvolene. Premýšľať o svojom povolaní a prehĺbiť svoj duchovný život. Prihlásiť sa treba do 4. decembra na brat.samuel@gmail.com, tel.: 0903 317 473.

prezi3

Program stretnutia:

Piatok
17:00 – 18:00 príchod, ubytovanie
18:00 večera
18:30 vešpery (kaplnka)
19:00 sv. omša (kostol)
20:15 úvodné stretnutie, spoločný večer (provincialát)
21:30 kompletórium (kaplnka)

Sobota
7:00 – 8:00 ranné chvály s posv. čítaním,
rozjímanie (kaplnka)
8:00 raňajky
9:00 – 10:00 br. Šimon:
Putovanie Sv. Písmom – Kniha Rút
(noviciátna učebňa)
10:30 – 11:30 br. Mannes:
Putovanie dominikánskou spiritualitou
(noviciátna učebňa)
12:00 sv. omša s modlitbou cez deň (kaplnka),
obed, spoločná rekreácia

17:00 posv. ruženec (kaplnka)
17:30 rozjímanie nad Božím Slovom z nedele – br. Samuel
(noviciátna rekreačka)
18:45 slávnostné vešpery (kostol),
večera
21:00 vigília liturgie hodín (kostol)
22:00 kompletórium (kaplnka)

Nedeľa
7:40 raňajky
8:00 ranné chvály, rozjímanie (kaplnka)
9:00 sv. omša (kostol)
10:30 – 11:30 br. Samuel: Putovanie povolaním
(noviciátna učebňa)
12:00 modlitba cez deň (kaplnka),
obed, spoločná rekreácia
13:15 ukončenie spoločného víkendu
(provincialát)