Priateľstvo je vzácny poklad, ktorý medzi sebou zdieľajú priatelia. Z tohto pokladu čerpajú, do tohto pokladu vkladajú. Jedným zo znakov krásneho priateľstva je to, keď tomu druhému natoľko dôverujete, že mu zveríte svoje tajomstvo.

Možno ste nad tým ešte nepremýšľali, ale niečo podobné sa deje aj pri modlitbe ruženca, ktorá je celá popretkávaná tajomstvami. Väčšinou sa na tieto tajomstvá dívame ako na nejaké fakty, udalosti, ktoré sa odohrali v živote Ježiša a Márie, a my nad nimi teraz musíme uvažovať. Skúste ich však vnímať z inej perspektívy – z perspektívy priateľstva. Ružencové tajomstvá sú tajomstvá, o ktoré sa chce s nami podeliť Ježiš a Mária. Sú to skutočné tajomstvá, pretože odhaľujú identitu Ježiša a Márie, a to až do špiku kostí. Sú to tajomstvá, pred ktorými by sa človeku mal zatajiť dych. Obaja nám natoľko dôverujú, že nám ich chcú zveriť. Vedia totiž, že u nás budú v bezpečí, že s nimi naložíme ako so skutočným pokladom, o ktorý sa budeme dobre starať … A zároveň obaja, Boží Syn – Ježiš, ako aj Mária, sú pripravení vypočuť si naše tajomstvá, naše bôle. Nebojte sa! Naložia s nimi ako so skutočným pokladom, o ktorý sa budú starať…

Ruženec je tak modlitba priateľov – na jednej strane nás, ľudí, na druhej strane Ježiša a Márie. Ruženec je modlitba priateľov, ktorí si navzájom zverujú svoje tajomstvá. Ruženec preto nie je pre povrchných ľudí. Je skôr pre tých, ktorí chcú ísť v priateľstve s Bohom do hĺbky.

Ako je to s vami? Už ste nabrali odvahu zveriť Bohu svoje tajomstvá a zahĺbiť sa najmä do tých Božích? Tak to totiž priatelia robia, zverujú si svoje tajomstvá… aj skrze modlitbu ruženca – modlitbu priateľstva…

15 mladých ľudí z ADOMu (dominikánska mládež) spomenutú odvahu nabralo a rozhodlo sa, že nielen vstúpia do tajomstiev modlitby priateľstva – modlitby ruženca, ale tieto tajomstvá ponúknu aj vám, a to vo forme zamyslení. Každý utorok a piatok (až do konca tohto roka) sa na „dominikánskych sociálnych sieťach“ môžete tešiť na ponorenie sa jedného mladého človeka do jedného ružencového tajomstva. Ružencové tajomstvá, nad ktorými začneme spoločne uvažovať už počas mesiaca október, tak budú stáť na počiatku Kazateľského portálu dominikánskej mládeže, ktorý rozhodne bude pokračovať aj po sérií ružencových zamyslení. Pripravt(m)e sa! V utorok, 20. októbra, začíname… Ruženec – modlitba priateľstva – očami mladých…

fr. Alan Mária Ján Dely