Tajný denník Alžbety Leseur.

Sv. Monika je v Cirkvi považovaná za príklad vytrvalej modlitby, keďže po dlhých rokoch trpezlivej dôvery v Božiu prozreteľnosť sa dočkala obrátenia svojho syna, sv. Augustína. Takých príbehov je však v Cirkvi viac. Jeden z nich je spojený aj s našou dominikánskou rehoľou. Jeho protagonistkou je Alžbeta Leseur, ktorá bola formovaná bratmi dominikánmi.

„Alžbeta, ktorá zomrela v roku 1914, akoby žila v našich časoch. Pripomína nám hodnoty a postoje, ktoré sú tými najaktuálnejšími aj pre nás. A keďže sa vieme identifikovať s jej skúsenosťou, budeme snáď otvorení aj pre jej rady, ako sa vyrovnať s ťažkosťami, ktorým čelila aj ona aj my.

Žila vo vlažnom náboženskom prostredí, jej bezprostredné spoločenské okolie bolo kritické k jej viere a reagovalo s pohoršením a opovrhnutím, keď videlo prejavy Božej lásky (23. februára 1912). Na začiatku svojho denníka píše: „Chcem osobitnou láskou milovať tých, ktorí sú odo mňa ďaleko svojím rodom, náboženstvom či zmýšľaním. Práve tých musím chápať a tí potrebujú, aby som im darovala vala trochu z toho, čo do mňa vložil Boh.“ (19. septembra 1899) A táto láska k inak uvažujúcim sa vinie ako červená niť celým jej životom. Alžbeta vie o čom hovorí. Jej vlastný manžel sa už dávno odklonil od svojej viery. A o jeho postojoch k jej viere vypovedá dosť to, že sám viedol ateistický a anti-klerikálny časopis.“ (Z predslovu br. Damiána Mačuru OP)

Alžbeta po svojej smrti zanechá manželovi Félixovi denník, ktorý je svedectvom jej skrytých modlitieb a obiet za jeho obrátenie, a testament, v ktorom mu predpovedá, že sa raz obráti a stane sa kňazom. Niekoľko rokov po jej smrti sa Félix znovu zmieri s Bohom, vstúpi do kláštora a stane sa naším spolubratom, dominikánom. A tých 27 rokov rehoľného života na oslavu Boha využije i na to, aby svetu sprostredkoval hodnotu pokladu, ktorý mal celé tie roky pred očami a nevedel ho dostatočne doceniť: príklad ženy, ktorá bola svedkom pravdy a krásy evanjelia; príklad ženy, ktorej vernosť v modlitbách a obetách sa stala prostriedkom jeho obrátenia.

Pozývame vás spoznať túto novodobú sv. Moniku.

https://www.zachej.sk/produkt/35461/tajny-dennik-alzbety-leseurovej/