Koniec alebo začiatok?

Mnohí si predstavujú Božie kráľovstvo ako niečo abstraktné alebo ako niečo, čo sa dá dosiahnuť iba prechodom do inej „dimenzie“, respektíve po smrti. Ježiš nám predložil modlitbu k Otcovi, kde sa hovorí o kráľovstve. Ale predstavuje nám tento verš smrť alebo život? Máme čakať niekoľko desaťročí na niečo alebo túžobne očakávať smrť? Čakanie znamená prežívanie, byť mŕtvy už počas života!!! Mnoho ľudí zomiera, no nie všetci skutočne žijú.

Príď. Príchod niečoho znamená začiatok. „Príď prosím načas, aby sme stihli ten vlak.“ Kristov príchod symbolizuje počiatok. Jeho činy a slová ohlasujú, že nikto nemusí čakať na nič! A to je niečo úžasné! (Samozrejme čakajúci vlak môže hocikedy odísť, preto si radšej naň počkaj – nepríjemná skúsenosť.)

Mám všetko, čo potrebujem UŽ teraz, a keď si toto uvedomím, musí to byť vidieť. Prestaň už vyčkávať na lepšie časy. „Ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta.“ (Mt 28,20)

Snaž sa hľadať kráľovstvo v maličkostiach, v skutkoch lásky, obety, v úsmevoch a snoch, pretože ono iba vyčkáva, kedy ho objavíš vo svojom srdci.

„Bol to krásny sen, slnečný deň. Sama som sa prechádzala, úplne šťastná som si poskakovala ako to robia malé deti, a potom som sa otočila a išiel za mnou nejaký pastier s ovečkou a všetci ho zdravili,“ povedala mi jedno ráno moja snúbenica. Takýto stav nemusí byť ani realita, ale ak to bude skutočnosť v tvojom srdci, tak žiaden kríž nebudeš niesť sám.

Príchod Božieho kráľovstva vyžaduje zmenu myslenia, premenu človeka k lepšiemu. Snaž sa, aby uverili aj skrze teba, že si synom/dcérou Božieho kráľovstva.

Timotej Briš

Čo k tejto téme hovorí Katechizmus?

2817 Touto druhou prosbou je „Marana tha“, volanie Ducha a nevesty: „Príď, Pane Ježišu!“ „Aj keby už vopred nebolo stanovené v modlitbe, že máme prosiť o príchod Kráľovstva, sami od seba by sme mali vyjadriť túto prosbu a ponáhľať sa objať [túto] našu nádej. Duše mučeníkov pod oltárom s obžalobou volajú k Pánovi: ,Dokedy, Pane, svätý a pravdivý, nebudeš súdiť a pomstiť našu krv na tých, čo obývajú zem?‘ (Zjv 6,10). Veď zaiste ich odplata bude určená na konci čias. Nech teda príde čím rýchlejšie tvoje kráľovstvo, Pane.“

2818 V Modlitbe Pána ide najmä o konečný príchod Božieho kráľovstva pri Kristovom návrate. Táto túžba však neodvádza Cirkev od jej poslania na tomto svete, lež skôr ju k nemu zaväzuje. Lebo od Turíc je príchod Kráľovstva dielom Pánovho Ducha, „ktorý završuje jeho dielo vo svete a všetko posväcuje“.