Všetci mladí (aj mladí duchom), ADOMáci aj neADOMáci, pridajte sa do nášho kazateľského tímu.

Od januára pokračujeme novým cyklom kázaní. V tom súčasnom píšeme o tajomstvách života Pána Ježiša a Panny Márie, ako nám ich sprostredkúva posv. ruženec – pozri tu. V nasledujúcom cykle budeme písať o tajomstvách Cirkvi tak, ako tieto pravdy vnímame a žijeme my.

Témy budú z Katechizmu Katolíckej cirkvi, text Katechizmu bude pre nás základným uvedením do témy. Začneme 4. časťou Katechizmu – Modlitba v živote kresťana. Pokračovať budeme 3. časťou – Život v Kristovi. Cyklus bude pretkaný Špeciálom svätých. Ide o našu osobnú skúsenosť s konkrétnym svätým, ktorý má v daný deň sviatok. Chceme pomenovať myšlienku, skutok, či životný okamih, v čom je tento svätý pre nás inšpiratívny.

Frekvencia kázaní bude podľa preferencií kazateľov, zhruba jedno kázanie za mesiac (príp. dva) na jedného kazateľa.

Ak by ste sa chceli pridať, napíšte nám na opmladez.sk@gmail.com do 2. decembra. Ak máte svätého, ktorý má sviatok medzi 1.1. – 31.3., o ktorom by ste chceli písať, rovno nám ho (ju) pripíšte do mailu.

Požehnaný Advent!

Za kazateľský tím,

br. Samuel