Pozývame všetkých mladých (aj duchom mladých 😊stať sa súčasťou nášho kazateľského tímu.

Inšpirovaní sv. Jánom Pavlom II., ktorý zdôrazňoval, že najlepšími evanjelizátormi mladých sú mladí, nechávame prehovoriť našich mladých o ich prežívaní viery a nasledovaní Krista. Ručenie za pravoverný obsah kázaní má na starosti brat Samuel OP.

20. apríla otvoríme už 3. tematický cyklus. Budeme sa v ňom zamýšľať nad 3. časťou Katechizmu Katolíckej cirkvi – Život v Kristovi. Cyklus bude tak ako doteraz pretkaný Špeciálom svätých (prináša to, čím je pre nás inšpiratívny svätý, ktorý má v konkrétny deň sviatok), vítané sú tiež video-príhovory, ktoré uverejňujeme na našom youtubovom kanáli.

Ak sa chcete pridať, napíšte nám na opmladez.sk@gmail.com do 21. marca. Ak máte svätého, ktorý má sviatok medzi 21.4. – 30.6., o ktorom by ste chceli napísať, rovno nám ho (ju) pripíšte do mailu.

Požehnaný zvyšok Pôstu,

Vaši mladí kazatelia