🗣 Vypočuť si môžete tu 🗣.

V mojej obľúbenej detskej rozprávke Ratatouille sa prihovára šéfkuchár Gusto potkanovi Remimu vetou: „Variť môže každý.“ Dovolím si túto vetu mierne pozmeniť.

Písať môže každý.

Každý z nás, najmä nás, mladých, je plný myšlienok a názorov. Nie vždy však máme príležitosť prezentovať svoje myšlienky aj verejnosti. Práve to kazateľský cyklus ponúka. Je to príležitosť zamyslieť sa nad tým, čo nás učí Katechizmus Katolíckej cirkvi, a napísať o tom krátke zamyslenie.

V polovici januára začneme s piatym kazateľským cyklom, ktorý sa bude venovať prvej časti KKC – Vyznaniu viery. Medzitým bude vychádzať aj Špeciál svätých, v ktorom rôzni mladí ľudia hovoria o svojej skúsenosti s daným svätcom/svätou.

Ak sa chcete pridať, napíšte nám na opmladez.sk@gmail.com do 7. 1. 2022.

Tešíme sa na všetkých nových členov nášho kazateľského tímu!

Za kazateľský tím,

Filom Ághová