Pátra Jozefa Nogu má väčšina Žilinčanov v živej pamäti, napriek tomu, že si v týchto dňoch pripomíname už 21. výročie jeho odchodu k Otcovi. Dodnes však len zlomok veriacich, ktorí ho poznali, vie, že bol aj členom Rehole kazateľov.

Jozef Noga pochádzal z obce Varín. Narodil sa 17. júla 1946 rodičom Matejovi a Žofii, ktorí okrem neho vychovali ešte päť detí. Do kňazského seminára vstúpil ako sedemnásťročný. Keďže vtedajšie pravidlá stanovovali ako podmienku pre kňazskú vysviacku vek 24 rokov, po skončení teologických štúdií musel Jozef žiadať Svätú stolicu o výnimku z hľadiska veku, aby mohol prijať kňazské svätenie. Dostal ju a vysvätený bol 15. decembra 1968 v Dóme sv. Martina v Bratislave.

Do Rehole kazateľov vstúpil 12. februára 1976, tajne v podmienkach ilegality komunistického režimu. V tom čase pôsobil ako kaplán na fare v Lietave. V mieste jeho pôsobenia ho do rehole prijal vikár Slovenského vikariátu Česko-slovenskej provincie, páter Aquinas-Mária Juraj Gabura OP.  Prvé rehoľné sľuby zložil v piatok 18. februára 1977. Prijal rehoľné meno Jordán. Slávnostné večné sľuby zložil v nedeľu 18. októbra 1981 na fare v Ochodnici. O jeho vstupe do dominikánskej rehole nevedeli ani jeho najbližší príbuzní.

Od roku 2001 zožieralo jeho telo vážne onkologické ochorenie. Poslednú svätú omšu slávil na sviatok sv. Tomáša Akvinského, 28. januára 2002. V deň svojej smrti povedal rehoľnej sestre, ktorá sa oňho starala: ƒ„Prežil som požehnaných tridsaťtri rokov kňazského života.“

 

-js-

 

Za poskytnutie informácií a obrázkov ďakujeme vdp. Michalovi Tichému