Tradícia našej zvolenskej komunity nás pozývala na veľkonočný pondelok na výlet do prírody. Vybrali sme si okruh pri obci Hronsek. Začali sme pri artikulárnom kostole a vydali sme sa popri Hronseckom potoku do miernych kopcov nad dedinou. Prešli sme popri Kochlačke a striedajúc les a lúky sme sa zvlneným krajom dostali k usadlosti Hrabová. To už sa teplota od rannej nuly vyšplhala dosť vysoko, okolo nás sa rozprestieral krásny jarný deň. Keď sme z modrej odbočovali na žltú značku, dole v údolí nás vežou chrámu zdravil benediktínsky kláštor na Sampore. Dole svahom bežali dve krásne jelenice. Cestou sme sa pomodlili ruženec, pospomínali sme milé historky z minulosti, načerpali sme z krásy, ticha a živosti prírody. Dobre nám bolo.