Prísľuby, prísľuby, prísľuby! Izaiášova vízia (Iz 11,1-10) pokojného kráľovstva je skutočnou ódou prísľubov. Neuveriteľné veci sa stanú tým, ktorí sú verní, tým, ktorí veria. Čo si máme myslieť o týchto slávnych sľuboch, keď naši bratia a sestry sa zmietajú v utrpení, ktoré spochybňuje predstavivosť nás, ktorí žijeme v bezpečí, máme dostatok – viac než dosť – jedla a pitia, ktorí každú noc spíme v teplých, mäkkých posteliach, utešovaní tichom?

 

Dokážeme sa zbaviť svojich stereotypov o ľuďoch a zvieratách, ktorí vždy žili ako tradiční nepriatelia? Predstavte si vlka a jahňa, leoparda a kozľa, teľa a mladého leva, kravu a medveďa. Predstavte si týchto tradičných nepriateľov, ako sa tešia – nielen tolerujú – ale tešia sa zo vzájomnej spoločnosti.

Viete si predstaviť malé dieťa, malé, nevinné dieťa, ktoré sa prechádza medzi týmito šelmami, hladí ich, rozpráva sa s nimi a má z nich úplnú radosť bez akéhokoľvek strachu alebo obáv?

Toto pokojné kráľovstvo prisľúbené prorokom Izaiášom je vláda spravodlivosti. „Ak chcete pokoj, pracujte na spravodlivosti.“ Toto bolo jednoduché, ale hlboké vyhlásenie pápeža Pavla VI. v posolstve pre Deň pokoja v roku 1972. Dnes to platí ešte viac.

Kde začať pracovať na spravodlivosti? Začnime v sebe, každý jeden z nás. Dokážeme pomenovať divoké šelmy v našich dušiach: závisť, násilie, hnev, pomstu? Na druhej strane, nielen toto všetko je v nás, je tam viac ako len divé šelmy, ktoré ovládajú našu krajinu. Vo vnútri máme najhlbšie jadro nášho ja spolu s nežnými tvormi: súcit, štedrosť, lásku, vďačnosť. Všetky sú spolu v každej ľudskej bytosti. Ako spolu vychádzajú? Majú skutočne radosť zo vzájomnej spoločnosti?

To závisí od prítomnosti toho nevinného dieťaťa, Ježiša, ktorého pozývame do svojho vnútorného sveta, aby kráčal s nami medzi stvoreniami, ktoré sa uchádzajú o našu pozornosť.

Každý z nás je mikrosvetom planéty, ktorú obývame. Každý z nás má moc tvoriť alebo ničiť, osloviť alebo pozvať dovnútra. Každý z nás je povolaný pracovať na spravodlivosti, ktorá plodí mier.

Môžeme toto adventné obdobie zasvätiť obnove vlády vo svojom vnútri aj vonku?

Dokážeme si nárokovať svoje miesto v Božej rodine?

Mary Ellen Green, OP

Sestry dominikánky zo Sinsinawa (USA)