Milí priatelia,

dávame Vám do pozornosti ďalšie z ADOMáckych stretnutí. Tentokrát ide o KRISTOLOGICKÝ CYKLUS, na ktorého prvé stretnutie sa môžete stále prihlasovať!!!

Prednášajúcimi budú sr. M. Justína Kostúrová OP a br. Lukáš Žilák OP.

Stretnutia sú určené pre všetkých 18+ a uskutočnia sa na Pustom Dvore (Ábelová).

PRIHLASOVAŤ sa môžete na opmladez.sk@gmail.com do obsadenia kapacity.

Tešíme sa na Vás a spoločné stretnutia!

PROGRAM

Kristologický cyklus I.

Historický Ježiš ako základ našej viery

Pustý dvor – Ábelova

25.-29. júna 2021

sr. Justína I. Kostúrová OP, fr. Lukáš M. Žilák OP a sr. Blažeja Furjelová OP

 

„A za koho ma pokladáte vy?“ (Justína)

Človek sa na základe svojej viery nachádza v špecifickej situácii a to jednak v rámci kresťanského spoločenstva, ale aj vzhľadom k svojmu poslaniu vydať svedectvo viery pred svetom. Viera v Ježiša Krista v tomto smere zohráva kľúčovú úlohu. Na jej prežívanie majú vplyv rôzne nástrahy súčasnej doby, ktoré vyvolávajú napätie ohľadom kresťanskej identity: Čo znamená byť kresťanom? Aby sme na túto otázku dokázali primerane odpovedať, musíme si objasniť: Kto bol Ježiš Nazaretský? Kto je Kristus pre nás dnes?

Otázka historického Ježiša (Justína)

Súčasný človek sa stretáva zo základnou otázkou ohľadom Ježiša z Nazaretu: Čo o ňom vlastne vieme? Evanjeliové rozprávania sa natoľko vyznačujú zázrakmi, že sa zdajú až málo pravdepodobné. Ako môžeme oprieť svoju vieru o fakty, ktoré sa zdajú legendárne? V tejto časti sa zastavíme pri tom, čo dokážeme povedať o Ježišovi vo svetle historických prameňov, ktoré máme k dispozícii. Poukážeme na hlavné body výskumu v danej oblasti a na najviac akceptované výsledky v súčasnosti.

Božie kráľovstvo (Lukáš)

Ježiš ohlasoval Božie kráľovstvo a jeho učeníci ohlasovali zmŕtvychvstalého Krista. Takto raz konštatoval jeden teológ. Čo je teda obsahom „Božieho kráľovstva“? Posmrtný život vo večnej blaženosti alebo nejaký program pre tento svet? Aké sú úskalia takéhoto uvažovania? Začítajme sa znovu do evanjelia a skúmajme čo to vlastne Ježiš ohlasoval.

Podobenstvá o kráľovstve (Lukáš)

Najviac sa pojmu Božieho kráľovstva môžeme priblížiť cez Ježišove podobenstvá. Lukáš vyberie niekoľko podobenstiev, pridá k ním nejaké indície ako ich čítať a bude to na jednotlivých skupinách, aby si s textom poradili. Nakoniec nám skupiny odprezentujú plody svojho uvažovania.

Ježišove zázraky (Justína)

O Ježišovi nemôžeme rozprávať bez toho, aby sme sa nedotkli otázky jeho zázrakov. V minulosti boli zázraky vnímané ako „dôkaz“ pravosti kresťanstva. Od začiatku novoveku sa však stali viac „kameňom úrazu“ oko obhajobou viery: „Odstráňte zázraky z evanjelia a celá zem bude pri nohách Ježiša Krista“, znejú slová jedného z mysliteľov 19 storočia. Zdá sa, že pre človeka dnešnej doby, ktorého myslenie je poznačené technickým zmýšľaním, je idea zázraku len ťažko predstaviteľná. Ako chápať význam Ježišových zázrakov?

Piatok 25. júna 2021

18:00      Večera

19:30       Večerné chvály

Svätá omša (kázeň Lukáš)

20:30      Úvodné stretnutie (Justína, Lukáš)

Sobota 26. júna 2021

8:00         Ranné chvály, Meditácia

8:45         Raňajky

9:20         Doobedňajší blok (Justína)

12:30       Svätá omša (kázeň Blažeja)

Obed

16:00      Poobedňajší blok (Blažeja)

18:30      Večerné chvály

Večera

20:00      Film, Voľno?

Nedeľa 27. júna 2021

8:00         Ranné chvály, Meditácia

8:45         Raňajky

9:20         Doobedňajší blok (Lukáš)

12:30       Svätá omša (kázeň Lukáš)

Obed

17:00       Večerné chvály

19:30       Večera

20:30 – 24:00 Adorácia

Pondelok 28. júna 2021

8:00         Ranné chvály, Meditácia

8:45         Raňajky

9:20         Doobedňajší blok (Justína)

12:30       Svätá omša (kázeň Justína)

Obed

Práca v skupinách (podobenstvá o kráľovstve)

18:00      Večerné chvály

18:20      Večera

19:30       Prezentácie práce vo skupinách

Utorok 29. júna 2021

8:00         Ranné chvály

Svätá omša (kázeň Lukáš)

Raňajky

Príprava kázne

10:00       Kázanie mladých

12:00       Obed

Upratovanie

14:30       Odchod