V prílohe nájdete prehľad bohoslužieb počas vianočných sviatkov v dominikánskom kostole v Košiciach.