Počas uplynulého víkendu v dňoch 11. – 13. februára 2022 sme na Pustom dvore pod vedením sestry Justíny a brata Lukáša otvorili sériu stretnutí z kristologického cyklu. Stretnutie, ktorého témou bol Historický Ježiš ako základ našej viery, otvorila sr. Justínka jednoduchou otázkou, na ktorú  by sme mali vedieť odpovedať v plnosti viery: „A za koho ma pokladáte vy?“ Postupne sme skúmali rôznych historických teológov rozoberajúcich rozdiel a spojitosť medzi historickým Ježišom a Kristom viery.

V sobotu nás brat Lukáš zasvätil do úvodu problematiky fundamentálnej, dogmatickej a soteriologickej teológie. Prichádzali k nám náročné otázky ako Verím v Ježiša Krista? Čo je podstatou našej spásy? Bol Ježiš slobodný? O čom hovorí Trojičnosť Boha? Bolo potrebné si uvedomiť nevyhnutnosť vnímania Ježiša cez Trojjediného Boha, inak by pre nás zostal len významnou historickou osobnosťou.

Rovnako zmätení ako apoštoli sme sa snažili nájsť odpovede na tieto otázky, no nie vždy úspešne. Práve tieto nejasnosti, nedostatok pochopenia či otázky nám umožnili zamýšľať sa, uvažovať a v tradičnom nedeľnom kázaní mladých podeliť sa o svoje krásne myšlienky s ostatnými. Naše pochopenie je vždy primerané nám a nášmu veku, ale práve cesta viery plná túžby po spoznávaní Boha nám pomáha aj pravdivejšie poznať seba.

,,Lebo čím vernejšie bude naše nasledovanie, tým viac bude rásť naše poznanie. A čím hlbšie bude naše poznanie, tým užšie bude naše nasledovanie. No stále potrebujeme pri tom Ježišovu pomoc“ (Klemens Stock).

Viktória Papcunová