Milí priatelia,

kvôli aktuálnej pandemickej situácii bude naše decembrové Adomácke stretnutie online v stredu 22. decembra s týmto programom:

7:00 ranné chvály s posvätným čítaním so zvolenskou komunitou bratov (https://www.youtube.com/watch?v=9VG-a4VV0xQ)

10:00 – 10:45 (následne 15 min. diskusia) br. Alan: Božia prozreteľnosť a sloboda človeka 

Božou prozreteľnosťou môžeme nazvať Božiu starostlivosť o stvorený svet. Ako túto prozreteľnosť správne chápať? Je v nej priestor pre náhodu alebo je všetko presne naplánované? Božia prozreteľnosť sa týka aj konania človeka. Nevylučuje Božia prozreteľnosť našu slobodu?

11:15 – 11:30 sr. Blažka: Vovedenie do témy land-artu

Svoje výtvory môžete nafotiť a večer si ich odprezentujeme.

12:30 sv. omša a modlitba cez deň so zvolenskou komunitou bratov (https://www.youtube.com/watch?v=9VG-a4VV0xQ)

16:00 – 16:45 (následne 15 min. diskusia) br. Samuel: Sklony ľudskej prirodzenosti ako potenciál svätosti

Aké sklony a schopnosti sú vlastné našej prirodzenosti? Sv. Tomáš Akvinský na jednej strane tvrdil, že človek svoju prirodzenosť len pasívne prijíma. Na druhej strane však ide Tomáš tak ďaleko, že často používa Aristotelov výrok, že človek „je skutočne slobodný vtedy, ak nie je spôsobený iným, ale je príčinou seba samého.“ Neznamená to, že si spôsobujeme svoje vlastné bytie, ale môžeme byť príčinou formovania svojho charakteru.

18:45 vešpery so zvolenskou komunitou bratov (https://www.youtube.com/watch?v=9VG-a4VV0xQ)

20:00 – 21:00 Prezentácia land-artu

Prihlásiť sa môžete do 18. decembra na opmladez.sk@gmail.com.