V dňoch 27.-31.10.2017 uskutočnili bratia Rafael a Jozef z košického konvnetu, spolu s otcom brata Rafaela pánom Jánom Tresom a študentom GTA v Košiciach Imrichom Homzom púť, do nemeckého mesta Dülmen vo Vestfálsku. Púť sa uskutočnila na podnet brata Rafaela. Cieľom púte bolo navštívit miesta, kde žila a pôsobila známa stigmatizovaná vizionárka Anna Katarína Emmerichová (1774-1824). Bratia navštívili a modlili sa na viacerých miestach, ktoré sú spojené s pôsobením blahoslavenej Anny Kataríny.

V sobotu 28. októbra bratia navštívili farský kostol Sv. Kríža v Dülmene, kde sa pomodlili v krypte pri hrobe blahoslavenej a jej odovzdali svoje osobné prosby. Následne slávili v tomto kostole Eucharistiu. Popoludní sa ešte zdržali v Dülmene,  a pozreli si kláštor Agnetenberg, kde bl. Anna Katarína žila ako augustiniánka, a prežila tvrdé roky pokorovania a zaznávania. Bratia navštívili aj pekné múzeum pod kryptou farského kostola sv. Kríža, kde sú uchovávané rôzne predmety, ktoré blahoslavená používala. Návštevník má možnost vidieť aj portréty osobnosti, s ktorými sa bl. Anna Katarína počas svojho života stretávala a takisto vidieť, ako presne vyzerala jej izba.

V nedeľu dopoludnia, 29. októbra bratia slúžili sv. omšu v bývalom kláštore benediktínok Maria Hammicolt, spolu so sestrami laického spoločenstva Novej cesty sv. Františka.  Benediktínky opustili tento kláštor v roku 2008, pretože už nemali dorast a boli vo vysokom veku. Odvtedy sa toto laické spoločenstvo stará o celý kláštor. Bratia sa cítili nimi veľmi srdečne prijatí. Popoludní viedla cesta do bedediktínskeho opátstva v Billerbecku a ďalej do mesta Münster, kde bola dohodnutá návšteva u kapucínov a prehliadka kláštora a katedrály v Münsteri.

V pondelok, 30. októbra, smerovala naša cesta do Coesfeldu-Flammschenu, kde stojí rodný dom bl. Anny Kataríny Emmerichovej. Bratria tu mali možnosť vidieť v akých chudobných pomeroch žila a vyrastala naša blahoslavená.

V popoludnajších hodinách bratia neváhali prejsť, asi 10 km dlhú coesfeldskú krížovú cestu, ktorú sa počas svojho  života, hlavne počas nočných hodín, modlila bl. Anna Katarína.

Celá táto púť, bola pre nás veľkým povzbudením pre vernosť, a vytrvalosť, rehoľného života, ktorý má svoj hlboký zmysel aj napriek utrpeniu a skúškam, pretože nás približujeú ku Kristovi. Túto vernosť a vytrvalosť si Anna Katarína udržala počas celého svojho života.