Bratstvo sv. Márie Magdalény zo Zvolena uskutočnilo slávenie bratského života formou púte. V nedeľu 19. 5. poobede sme sa zišli na železničnej stanici Nová Baňa a odtiaľ sme okrajom mesta – lesom aj uličkami – putovali na mariánske pútnické miesto Kohútovo, ktoré sa nachádza na okraji mesta. Bola to krásne príležitosť len tak byť spolu, porozprávať sa, pomodliť, oddýchnuť si, zastaviť sa v kolotoči povinností. Mária Dominika si pripravila predstavenie témy a cez formačnú tému sme dotkli aj toho, čím žijeme, čo v nás rezonuje a čom rozmýšľame, keď sa snažíme kráčať po cestách života s Ním.
Viac o pútnickom mieste Kohútovo: na stránke farnosti Nová Baňa a na stránke o krásnych miestach na Slovensku.