V dňoch od 17. – 23. júla 2023 sa uskutočnilo Putovanie s dominikánmi. Začali sme v Banskej Bystrici, v strede nášho Slovenska. Cieľom bolo dôjsť do Banskej Štiavnice s niekoľkými zastávkami. Navštívili sme Kordíky, Kremnické Bane, Žiar nad Hronom a Sklené Teplice. Počas našej cesty sme sa navzájom spoznávali, obdivovali sme nádhernú prírodu a zároveň sme spoznávali NÁDEJ. Medzi chodením sme si vždy našli priestor na oddych, počas ktorého sme si spoločne čítali z knihy Prečo chodiť do kostola od Timothyo Radcliffa. Taktiež sme zažili množstvo zábavy a krásna. Celé putovanie vyvrcholilo sv. omšou na banskoštiavnickej kalvárii a skromnou hostinou s obrovskou zábavou. Počas týchto pár dní sme sa stali pútnikmi, PÚTNIKMI NÁDEJE. Na začiatku putovania sme vyprázdnili naše ruky, v ktorých sme niesli mnohé problémy, starosti a zbytočné veci v nádeji, že Boh je schopný naplniť ich niečím lepším. Všetko to sme dali do džbánu, ktorý sme po celý čas spoločne niesli celou cestou v našich batohoch. Tak sme spoločne zistili, akú silu majúpráve prázdne ruky. Sú pripravené prijať a pomôcť, a to vďaka nádeji, ktoráje tak potrebná. Práve ona je tým spojivom medzi LÁSKOU a VIEROU. Vďaka týmto trom čnostiam sme mohli kráčať vpred nielen na našom putovaní, ale mali by sme ich mať „poruke“ aj počas nášho každodenného putovania životom. Nezabúdajme teda, že tento „trojobal“ Božských čností je pre nás tánajlepšia strava.

Ďakujeme bratom dominikánom, sestrám dominikánkam a organizačnému tímu ADOMu za krásnu akciu. Za organizáciu, duchovné zážitky a vytvorenie priestoru na stretnutie s priateľmi a s Ním.

Karolína Kaduková