V rámci jubilea 800 rokov Dies natalis, teda narodenia svätého Dominika pre nebo (1221-2021) prežíva dominikánska rodina na Slovensku radosť z toho, že môžeme medzi nami privítať putovný relikviár s ostatkami nášho Zakladateľa. Tento kazateľ milosti už za svojho života prinášal svetlo a nádej do ťažkých čias a vo svojom diele pokračuje aj dnes. Preto by sme všetkých chceli pozvať na ďalšie miesta, kde bude táto relikvia prístupná verejnosti k úcte a duchovnej obnove našich farností a rehoľných komunít na orodovanie tohto veľkého svätca.

Púť relikvie začala 5. septembra 2021 v Badíne na celoprovinčnom stretnutí bratov. Následne 7. – 8. septembra si ju mohli veriaci uctiť v Petrovanoch, odkiaľ bola prevezená do Košíc – Kostol Krista Kráľa. Tu bol pripravený program pre študentov Gymnázia sv. Tomáša Akvinského a deti z materskej škôlky blahoslavenej Imeldy a sestier dominikánok na 9. septembra a 10. septembra si relikviu mohli uctiť i všetci veriaci v kostole Krista Kráľa. Od 10. septembra večer do nedeľných vešpier budú ostatky sv. Dominika v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach, teda u bratov dominikánov. Následne bude relikvia do Zvolena, Žiliny, Tvrdošína, Chlebníc, Hlohovca, Trnavy a Dunajskej Lužnej. Bližšie informácie nájdete na plagátoch nižšie. Srdečne pozývame všetkých na stretnutie s týmto svätcom nádeje, aby sme sa v nej mohli obnoviť aj my, v blízkosti nášho Učiteľa a Pána.

PUTOVANIE RELIKVIE. Zvolen – A3

PUTOVANIE RELIKVIE. Žilina A3

PUTOVANIE RELIKVIE. Tvrdošín A3

PUTOVANIE RELIKVIE. Chlebnice A3

PUTOVANIE RELIKVIE. Hlohovec A3

PUTOVANIE RELIKVIE. Trnava A3

PUTOVANIE RELIKVIE. Dunajská Lužná A3

PUTOVANIE RELIKVIE. Dunajská Lužná sestry OP A3

PUTOVANIE RELIKVIE. Bratislava A3

PUTOVANIE RELIKVIE. Skalica. A3