Milí nádejní pútnici,

či ste už s nami putovali, alebo možno práve tento rok s nami vykročíte po prvýkrát, vedzte, že čas na cestách bude časom plným obiet, modlitby, radosti, bolesti… Máme pre Vás pripravenú krásnu trasu, vďaka ktorej spoznáte znova kúsok Slovenska, ale hlavne budete môcť hlbšie spoznávať Boha, úžasných ľudí no taktiež aj seba samých. Nie je jednoduché vykročiť, nie je jednoduché kráčať, no najnáročnejšie je vrátiť sa na cestu našej každodennosti…

Základné informácie

Tešíme sa na Vás!

Organizačný tím

ADOM – dominikánska mladež, bratia dominikáni, sestry dominikánky