Drahí laickí dominikáni z bratstiev na Slovensku!

Pri príležitosti sviatku patrónky nášho bratstva sme sa my členovia Bratstva sv. Márie Magdalény v Bratislave zúčastnili na púti a slávnostnej sv. omši pri kaplnke sv. Márie Magdalény pri Borskom Mikuláši. Ako sme sa dozvedeli, v tejto kaplnke sa počas stáročí zastavovali a prosili o príhovor sv. Máriu Magdalénu pútnici, ktorí putovali k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne. Deň sme si naplno užili, najskôr si Mária Magdaléna nad nami poplakala počas slávnostnej sv. omše, ale našťastie sme boli dobre vyzbrojení dáždnikmi a pršiplášťami. Neskôr sme sa posilnili na hodovom pohostení, ktoré pripravili naša sestra a brat a tešili sme sa v kruhu ich rodiny, zo seba navzájom, z toho, že sme a že sa máme, že zdieľame svoju vieru a charizmu sv. Dominika.

A tak Vás všetkých pri príležitosti sviatku ochrankyne a patrónky našej rehole pozdravujeme a vyprosujeme Vám od „apoštolky apoštolov“, aby ste boli horlivými ohlasovateľmi a kazateľmi Pánovho zmŕtvychvstania.

Bratstvo laikov sv. Márie Magdalény, Bratislava III.

Click edit button to change this text.