Pýtam sa seba a pýtam sa vás: – Je možné vysloviť takúto výzvu bez toho, aby sme zranili našich respondentov, ktorí bez umenia a účasti boli nútení žiť v absolútne dantesovských scenároch, ako napríklad tí, ktorí trpia v Mjanmarsku?

Pozerám sa napravo: etnické konflikty.

Pozerám sa doľava: vojenský prevrat s následným rozsievaním teroru, masakrami, mučením.

Tvárou v tvár takémuto barbarstvu boli milióny ľudských bytostí nútené opustiť svoje domovy a stať sa tak vyhnancami, označenými za vysídlené osoby.

A ja sa znovu pýtam, či je vzhľadom na takúto situáciu prípustné, aby sme vyzývali obyvateľov Mjanmarska k radosti?

Nie je to buržoázny prístup, plod spoločnosti blahobytu, ktorá sa za každú cenu snaží byť šťastná, nech padne ktokoľvek?

Hordy zla niekedy unášajú našu nádej s cieľom zapečatiť nám oči, aby sme nevideli slávu nášho Boha; zapchávajú nám uši, aby sme nemohli počuť slová života; paralyzujú nám nohy, aby nám zabránili bežať za tým, ktorý bol a je našou záchranou, a teda dôvodom, prečo sme opustili všetok smútok a trápenie.

So všetkým, čo bolo vyššie spomenuté, teraz odpovedám na otázku oprávnenosti vyššie uvedenej výzvy: Je nielen možné, ale aj naliehavé ohlasovať, že JEŽIŠ KRISTUS je RADOSŤOU pre každého človeka, nech sa nachádza kdekoľvek a akokoľvek.

To nie je balzamová masť na lokálne použitie. To by bol moralistický a prudérny prístup.

JEŽIŠ KRISTUS je vaša radosť, moja radosť, radosť celého vesmíru, pretože potupne obliekol smrť, znížil sa k hanbe a k potupe. Iný poriadok života je možný.

Ten, ktorý stvoril oko, nám vrátil zrak, aby sme mohli cez sietnicu kontemplovať milión farebných odtieňov, možnosť povstať z jednoduchosti a poctivo a v spolupráci kráčať dobrodružstvom, ktoré sa nám ponúka, dobrodružstvom byť znovu stvorený, pretože ten, kto má posledné slovo nášho života, je samotné Slovo… – Ako neohlasovať v každom čase a pri každej príležitosti najlepšie správy všetkých čias a spoločností?

Bratia, existuje TU A TERAZ plodného života. Je čas posilniť slabé ruky, posilniť kolísajúce kolená; povedať nepokojným: Buďte silní, nebojte sa. Boh prichádza osobne a zachráni vás.

Ako hovorí moslimské príslovie: Boh vidí čiernu muchu na čiernom kameni v čiernej noci.

Áno! Radosť je možná, tá, ktorú nám nikto nemá možnosť zobrať, pretože vychádza zo samotného srdca Otca, znie v našich srdciach a smeruje cez piesne radosti a chvály, pretože Pán zachraňuje svojich maličkých.

Blahoslavení, ktorí sa nedajú pohoršiť Dobrou novinou!

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

„Nedôverujte kniežatám, bytostiam z prachu, ktoré nemôžu zachraňovať; vydychujú ducha a v prach sa obracajú, v ten deň ich plány zanikajú“ (Žalm 145).

Slová žalmistu sú tak silné, ako len môžu byť. O to viac rezonujú v srdciach toľkých miliónov nevinných ľudí, ktorí sú vystavení jarmu tyranov a despotických pánov súčasnosti, ktorí rozsievajú hrôzu prostredníctvom teroru a všemožného zneužívania.

– Diktátori, kedy sa naučíte, že existuje len jeden Boh, ten, ktorý stvoril nebo a zem a povolal nás všetkých k životu?

Ak údajné vyčíňanie, ktorého sa dopúšťate, je za cenu toho, že malým a chudobným tohto sveta tečú slzy, že vyvolávate hnev v mladých, že destabilizujete celé rodiny, že vytvárate biedu, negramotnosť… ste korisťou zla, a teda karikatúrou toho, čo znamená byť človekom.

„Choďte a povedzte Jánovi: chromí chodia, slepým sa vracia zrak.“

Toto je dobrá správa bez prísad, konzervačných látok a farbív, ktoré požadujeme pre vedúcich predstaviteľov Mjanmarska a všetkých krajín, v ktorých politickí a ekonomickí vodcovia využívajú moc ako zásterku pre zlo.

Sr. Ma Ángeles Calleja Cidoncha, OP

Kláštor sv. Kataríny Sienskej vo Valencii (Španielsko)